Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2000 z dne 27. 1. 2000

Kazalo

353. Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2000, stran 804.

Občinski svet občine Vransko je na 14. redni seji dne 21. 12. 1999 na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) s sklepom št. 141 sprejel
S K L EP
o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2000
1
V letu 2000 se financiranje funkcij Občine Vransko in njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Vransko za leto 1999. Začasno financiranje traja najdlje do 31. marca 2000.
2
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje 31. decembra 1999.
3
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. Že sprejete obveznosti v skladu s sklepi občinskega sveta se financirajo glede na plan.
4
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2000.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja do sprejema proračuna Občine Vransko za leto 2000.
Št. 403-04/001-2000
Vransko, dne 21. decembra 1999 .
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost