Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2000 z dne 14. 1. 2000

Kazalo

157. Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000, stran 348.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Kostel sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe za leto 2000
1. člen
Financiranje funkcij Občine Kostel in drugih, s predpisi določenih namenov za leto 2000 se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 1999 za iste programe kot v letu 1999. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 1999.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 1999. Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000.
Št. 015-03-27/99
Vas, dne 30. decembra 1999.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.