Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3442. Odlok o preimenovanju ulic, ukinitvi in odcepitvi poteka ulic ter njihovo preimenovanje na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 6538.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90), določil pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in skladno z 10. členom statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 2. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o preimenovanju ulic, ukinitvi in odcepitvi poteka ulic ter njihovo preimenovanje na območju Občine Slovenska Bistrica
1. člen
V naselju Slovenska Bistrica se preimenujejo ulice in spremenijo območja naselij:
Blažičeva ulica se preimenuje v: DEVINSKA ULICA.
Območji naselij Slovenska Bistrica in Devina se spremenita tako, da se območje naselja Devina, ki ima vaški sistem oštevilčbe, zmanjša za območje hiš s hišnimi številkami od 1 do 5a, se priključi k naselju Slovenska Bistrica in preimenuje v: DEVINSKA ULICA.
Hišne številke se preoštevilčijo.
Cesta bratov Kancler se preimenuje v: NA JOŽEFU.
Območji naselij Slovenska Bistrica in Spodnja Nova vas se spremenita tako, da se območje naselja Spodnja Nova vas, ki ima vaški sistem oštevilčbe, zmanjša za območje hiš s hišnimi številkami od 49 do 62, se priključi k naselju Slovenska Bistrica in preimenuje v: NA JOŽEFU.
Hišne številke se preoštevilčijo.
Efenkova ulica se preimenuje v: KRATKA ULICA.
Gortanova ulica se preimenuje v: ULICA DR. ŠTEFKE HRIBARJEVE.
Kvedrova ulica se preimenuje v: GOMBAČEVA ULICA.
Pionirska ulica se preimenuje v: ZELENA ULICA.
Šlandrova ulica se preimenuje v: OB STADIONU.
Ulica Borisa Kidriča se preimenuje v: SLOMŠKOVA ULICA.
Ulica Ive Lole Ribarja se preimenuje v: SLOVENSKA ULICA.
Ulica Nikole Tesla se preimenuje v: KREKOVA ULICA.
Stanetova ulica se preimenuje v: ULICA ANICE ČERNEJEVE.
Svetozarevska ulica se preimenuje v: INGOLIČEVA ULICA.
Ulica Moše Pijde se preimenuje v: NA AJDOV HRIB.
2. člen
V naselju Slovenska Bistrica se odcepijo in preimenujejo naslednje ulice, in sicer:
Ulica Borisa Kraigherja se preimenuje v: KRAIGHERJEVA ULICA;
Kraigherjeva ulica se spremeni tako, da zajame le ulico, ki poteka od Kopališke ulice skozi Tirgot do Tovarniške ulice.
Del ulice, ki povezuje Tovarniško ulico in Kraigherjevo ulico do vrstnih hiš, se odcepi in preimenuje v: SAMOVA ULICA.
Od Kolodvorske ulice se odcepi del ulice, ki poteka od odcepa na cesti za smer Črešnjevec desno v smeri proti jugu od hišne številke 20 do 59 in se poimenuje v: PROTI JEZAM.
Od Tomšičeve ulice se odcepi kompleks novi bloki in se preimenuje v dve ulici, in sicer:
– v: ŠOLSKA ULICA, ki zajema hišne številke 1A, 1B, 1C, 17,19 in 19a;
– v: PRVOMAJSKA ULICA, ki zajema hišne številke 3, 5, 7, 9, 11,13 in 15;
Od Travniške ulice se odcepi del ulice in se preimenuje v: OB PARKU ter zajame hišne številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 9, ki se preoštevilčijo.
Od Sernčeve ulice se odcepi del ulice in se preimenuje v: OB GOZDU in zajame hišne številke 1, 2, 4, 6 in hišna številka 4 Ul. Borisa Kraigherja, ki se preoštevilčijo.
Od Potrčeve ulice se odcepi del ulice in se preimenuje v: NA POLJANAH ter zajame hišne številke 17, 19, 21, 31, 33 in 35, ki se preoštevilčijo.
Vodovnikova ulica, ki poteka od Titove ceste za Avtocentrom Jurič do HŠ 46 (Berdnik Rudi) se ne preimenuje in ostane: VODOVNIKOVA ULICA.
Hišne številke se ustrezno preoštevilčijo.
Del ulice, ki poteka v smeri od Titove ceste – nasproti podjetja ETS do hišne številke 22 se odcepi od Vodovnikove ulice in se preimenuje v: V ZAFOŠT.
Hišne številke se ustrezno preoštevilčijo.
Del ulice, ki povezuje Kajuhovo ulico z Vodovnikovo ulico, se odcepi od Vodovnikove ulice in preimenuje v: V ČRNEC.
Hišne številke se ustrezno preoštevilčijo.
3. člen
V naselju Slovenska Bistrica se v celoti ukine Titova cesta.
Potek ukinjene Titove ceste se razdeli na dva dela, in sicer:
Del ukinjene Titove ceste, ki poteka SV od Trga Alfonza Šarha v smeri Maribor in zajema parne hišne številke od 36 do 2 in neparne hišne številke od 43 do 1 se preimenuje v: MARIBORSKA CESTA;
Del ukinjene Titove ceste, ki poteka JZ od Trga svobode v smeri Slovenskih Konjic in zajema parne hišne številke od 38 do 102 in neparne hišne številke od 45 do 119 se preimenuje v: LJUBLJANSKA CESTA.
5. člen
V naselju Zgornje Poljčane se preimenuje naslednja ulica:
Svetozarevska ulica se preimenuje v: MAISTROVA ULICA.
6. člen
V naselju Zgornja Polskava se preimenuje naslednja ulica:
Šercerjeva ulica se preimenuje v: ULICA DR. BABNIKA.
7. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih enot v M 1: 5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor, izpostava Slovenska Bistrica.
8. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor, izpostava Slovenska Bistrica bo na podlagi tega odloka izvedla vse spremembe v seznamu uradno imenovanih naselij in ulic na območju naselij Slovenska Bistrica, Zgornje Poljčane in Zgornja Polskava, ki ga vodi v skladu s prvim odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86).
9. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor, izpostava Slovenska Bistrica je dolžna v roku štirih mesecev po uveljavitvi tega odloka naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
Lastniki oziroma uporabniki stavb morajo nove tablice s hišnimi številkami namestiti v roku 14 dni po prejemu obvestila o prevzemu hišne tablice s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Maribor, izpostave Slovenska Bistrica.
Pri preimenovanju ulice ali pri preoštvilčenju hišne številke mora lastnik ali upravljavec stavbe staro tablico odstraniti v roku enega leta. V tem času pa sta lahko na stavbi nova in stara tablica.
10. člen
Upravna enota Slovenska Bistrica izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku enega meseca po prejemu obvestila Geodetske uprave Republike Slovenije, Območne geodetske uprave Maribor, izpostave Slovenska Bistrica o izvedenih spremembah v skladu s tem odlokom.
11. člen
Stroški izdelave novih tablic, ki so posledica preimenovanja ulic, razširitve, odcepitve ali ukinitve, potekov ulic ter njihovo preimenovanje, gredo v breme proračuna Občine Slovenska Bistrica, razen v primerih, ko stranka še nima hišne tablice oziroma številke.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/24-5/2001
Slovenska Bistrica, dne 2. julija 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.