Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024

Kazalo

Št. 4300-11/2024/1 Ob-2410/24, Stran 1551
Javni razpis 
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2024 
Na podlagi 9. člena Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/23 – ZBloP-B) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) pozivamo organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2024.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
1. izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
2. vrhunski mednarodni dosežek,
3. življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– najmanj deset let deluje v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
1. pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
2. pomemben tekmovalni dosežek,
3. življenjsko delo v športu,
4. pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu, ki je Priloga 1 tega javnega razpisa. Predlogu je potrebno priložiti tudi izpolnjena in podpisana obrazca za soglasje obdelave osebnih podatkov, ki sta Priloga 2 in Priloga 3 tega javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/
Varstvo osebnih podatkov:
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo predlagatelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.
Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi tega razpisa je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-33-11, spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/, ki ga predstavlja minister Matjaž Han. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: dpo.mgts@gov.si.
Ministrstvo obdeluje osebne podatke predlagatelja in kandidata za Bloudkovo priznanje na podlagi privolitve posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov za namen izvedbe tega javnega razpisa. Več o varstvu osebnih podatkov, namenu njihove obdelave, pravni podlagi za njihovo obdelavo, uporabnikih osebnih podatkov, obdobju njihove hrambe, o posredovanju podatkov tretjim osebam, o pravicah posameznikov, na katere se podatki nanašajo, je navedeno v Prilogi 2 in Prilogi 3 tega razpisa, ki služita tudi kot vzorec za privolitev v obdelavo osebnih podatkov.
Predlog na javni razpis se bo štel za pravočasnega, če bo oddan v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »za priznanja Stanka Bloudka«, in sicer najkasneje do petka, 6. decembra 2024, po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje na ovojnici najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59.
V primeru, da z ovojnice ne bo razviden datum na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva pa velja datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne sme biti kasnejši od roka za predložitev predlogov.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti