Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

Ob-1160/24, Stran 127
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 38/08 – Odl. US).
Kandidat/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 7. 2024.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, o nazivu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter e-naslov za obveščanje) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Riharda Jakopiča 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti