Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2024 z dne 5. 4. 2024

Kazalo

841. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 2312.

  
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23, 71/23, 117/23 in 5/24) se v 12. členu v trinajstem odstavku v drugem stavku črta besedilo »za uporabnike sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW«.
Za petnajstim odstavkom se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»(16) Uporabniku sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki ima manj kot 70 % ustreznih obračunskih meritev v časovnem bloku 1 za obdobje zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči, se dogovorjena moč določi kot za novega uporabnika sistema.«.
2. člen 
V 13. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se vsota prevzete energije v časovnih blokih v kWh v obračunskem obdobju razlikuje od razlike med končnim in začetnim stanjem merilne naprave, se uskladitev količin izvede v časovnem bloku b, ki predstavlja ure nizke obremenitve na dela prost dan tako, da je vsota prevzete energije po časovnih blokih enaka razliki med končnim in začetnim števčnim stanjem v obračunskem obdobju.«.
3. člen 
V 56.a členu se besedilo »mesec april, maj in junij 2024« nadomesti z besedilom »mesec april in maj 2024«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-2/2024/1
Maribor, dne 28. marca 2024
EVA 2024-2570-0021
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti