Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

211. Uredba o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 531.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21, 15/22, 99/22, 117/22, 151/22 in 127/23) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici vrstici s šiframa C088 in C231 spremenita tako, da se glasita:
»
C088
dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine
dodatki
0,20/1000 eurov bruto
(1) odobritev specializacije v letih 2021 in 2022: prvi odstavek 24. člena ZNUPZ: bruto urna postavka osnovne plače x število ur x 0,2 
(2) odobritev specializacije v letih 2023 in 2024: prvi odstavek 35. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22 in 136/23 – ZIUZDS): 1000 EUR bruto mesečno. Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače.
 
0,X
1
1
C231
dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve
dodatki
Dodatek se izplača v višini do: 
– 1.500 eurov bruto mesečno za zdravnika specialista, 
– 750 eurov bruto mesečno za diplomirano medicinsko sestro, 
– 600 eurov bruto mesečno za srednjo medicinsko sestro in 
– 400 eurov bruto mesečno za zdravstvenega administrativnega sodelavca.
16. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS)
Dodatek se izključuje z delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela ali drugo možnostjo nagrajevanja za zdravstvene storitve. 
Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela in v odpravnino.
X
1
1
«. 
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
(uporaba) 
Spremenjeni šifri C088 in C231 iz spremenjenega 3. člena uredbe se začneta uporabljati pri obračunu plač za januar 2024.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-11/2024
Ljubljana, dne 25. januarja 2024
EVA 2024-3130-0005
Vlada Republike Slovenije 
Klemen Boštjančič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti