Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

209. Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij, stran 518.

  
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa vsebino obrazca za priglasitev koncentracije (v nadaljnjem besedilu: obrazec), ki ga morajo osebe, ki v skladu s petim odstavkom 67. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) priglašajo koncentracijo (v nadaljnjem besedilu: priglasitelji), izpolnjenega poslati agenciji, ki je pristojna za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija), ko so izpolnjeni pogoji iz 66. člena ali 78. člena zakona.
2. člen 
(obrazec) 
Priglasitelji morajo koncentracijo priglasiti agenciji na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
(predložitev podatkov) 
(1) Priglasitelji morajo v obrazcu navesti resnične in popolne podatke.
(2) Če priglasitelji ne razpolagajo s posameznimi podatki, ki jih je treba navesti v obrazcu, teh podatkov pa jim kljub lastnemu prizadevanju ni uspelo pridobiti, morajo to navesti v samem obrazcu hkrati z navedbo, kje bi lahko agencija te podatke pridobila.
(3) Agencija lahko v primeru iz prejšnjega odstavka pozove priglasitelje, da namesto podatkov, s katerimi ne razpolagajo, dajo lastno oceno teh podatkov s pisno utemeljitvijo.
4. člen 
(opustitev izpolnjevanja posameznih sestavin obrazca) 
Priglasiteljem posameznih točk obrazca ni treba izpolniti, če menijo, da podatki, ki se zahtevajo v teh točkah, niso potrebni za presojo koncentracije. Razloge za opustitev izpolnitve je treba v priglasitvi utemeljiti. Če se agencija s tem ne strinja, pozove priglasitelja k izpolnitvi tudi teh točk.
5. člen 
(označevanje prilog) 
Priloge k posameznim točkam obrazca je treba ustrezno označiti in navesti število strani priloženega dokumenta. Oznaka priloženega dokumenta in število strani se navedeta tudi k posamezni točki obrazca.
KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij (Uradni list RS, št. 36/09, 3/14 in 130/22 – ZPOmK-2).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-6/2024
Ljubljana, dne 25. januarja 2024
EVA 2023-2180-0006
Vlada Republike Slovenije 
Klemen Boštjančič 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti