Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

202. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (OPN SD 2), stran 504.

  
Na podlagi 125. člena ter ob smiselni uporabi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 30. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) župan Občine Velike Lašče sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (OPN SD 2) 
1. člen
(območje, predmet načrtovanja, vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN, območje in predmet načrtovanja ter navedba ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 7/13, 5/15, 2/16, 5/16, 6/16, 1/18, 5/18, Uradni list RS, št. 52/22), številka 2.
(2) Postopek sprememb in dopolnitev se izvede za celotno območje Občine Velike Lašče.
(3) Predmet sprememb in dopolnitev je: odprava očitnih pisnih in tehničnih napak v grafičnem delu OPN, ki so nastale med postopkom in so razvidne iz spisne dokumentacije; uskladitev namenske rabe prostora s pravnomočnimi ugotovitvenimi odločbami za krčitev gozda do 0,5 ha v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove; uskladitev namenske rabe s sprejetimi sklepi o lokacijski preveritvi zaradi ohranjanja posamične poselitve, kjer se preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč.
(4) Spremembe in dopolnitve se izvedejo po kratkem postopku.
(5) Celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja se ne izvede.
2. člen 
(način vključevanja javnosti) 
Vključevanje javnosti se zagotavlja z razgrnitvijo, skladno z zakonodajo, ki ni krajša od 15 dni.
3. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 350-0003/2024-1
Velike Lašče, dne 15. januarja 2024
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti