Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

176. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici, stran 479.

  
Na podlagi sedmega odstavka 61. člena in četrtega odstavka 105. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 100/13, 23/20 in 76/23) minister za gospodarstvo, turizem in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 
1. člen 
V Pravilniku o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/01, 23/20 – ZIL-1E in 93/20) se v 6. členu za točko e) doda nova točka f), ki se glasi:
»f) datum vložitve zahteve za naknadni vpis evropskega patenta v register;«.
Dosedanje točke f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) postanejo točke g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x).
2. člen 
V 8. členu se za točko x) doda nova točka y), ki se glasi:
»y) podatki orazveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamke: priimek, ime in naslov vložnika, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo, priimek in ime oziroma firma morebitnega zastopnika, vrsta postopka: razveljavitev znamke ali ugotovitev ničnosti znamke, datum vložitve zahteve za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke, številka in datum izdaje odločbe oziroma sklepa ter navedba, ali je odločba oziroma sklep pravnomočen;«.
Dosedanja točka y) postane točka z).
3. člen 
V 10. členu se v točki b) za besedilom »priznanje pravice izumitelja ali oblikovalca do navedbe« črtata vejica in besedilo »izbris znamke«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-332/2023/15
Ljubljana, dne 24. januarja 2024
EVA 2023-2180-0050
Matjaž Han 
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti