Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

173. Pravilnik o opravljanju veterinarskih dejavnosti v Slovenski vojski, stran 472.

  
Na podlagi tretjega odstavka 50. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) minister za obrambo in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdajata
P R A V I L N I K 
o opravljanju veterinarskih dejavnosti v Slovenski vojski 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa veterinarske dejavnosti, ki jih opravlja Veterinarska enota Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: veterinarska enota), in način sodelovanja ter strokovnega usklajevanja veterinarske enote z upravo, pristojno za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava).
2. člen 
(veterinarske dejavnosti) 
V Slovenski vojski se opravljajo veterinarske dejavnosti iz 1., 5., 6., 8., 10., 12., 16., 17., 18., 19., 22., 27., 30., 35., 36., 37., 40., 41., 45., 53. in 60. točke 51. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18).
3. člen 
(strokovno posvetovalno telo) 
(1) Veterinarska enota in uprava za sodelovanje in strokovno usklajevanje dela ustanovita strokovno posvetovalno telo, ki ga sestavljajo trije veterinarji iz Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: SV) in trije veterinarji iz uprave. Sklep o ustanovitvi sprejmeta načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor uprave.
(2) Strokovno posvetovalno telo se sestane najmanj enkrat letno.
(3) Naloge strokovnega posvetovalnega telesa so:
1. spremljanje stanja in predlaganje opravljanja določenih veterinarskih dejavnosti;
2. medsebojno obveščanje in seznanjanje s problematiko pojava zoonoz;
3. usklajevanje ukrepov, potrebnih za preprečevanje pojava ali odpravo širjenja zoonoz ter drugih posebno nevarnih nalezljivih bolezni živali;
4. reševanje problematike okužb in zastrupitev s hrano (alimentarnih infekcij in intoksikacij) z namenom njihovega preprečevanja in zatiranja znotraj delovanja Slovenske vojske v miru, vojni in izrednem stanju, za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju Republike Slovenije;
5. seznanjanje z možnostmi uporabe zmogljivosti, ki jih zagotavlja Slovenska vojska na področju zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih nalezljivih bolezni živali v Republiki Sloveniji in usklajevanje skupnih usposabljanj;
6. druge naloge s področja sodelovanja in strokovnega usklajevanja dela veterinarske enote in uprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(rok za ustanovitev) 
Načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor uprave v 90 dneh od uveljavitve tega pravilnika sprejmeta sklep o ustanovitvi strokovnega posvetovalnega telesa iz prejšnjega člena.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2023-14
Ljubljana, dne 23. januarja 2024
EVA 2023-1911-0014
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 
 
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti