Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

163. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Most na Soči (2021–2030), stran 464.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Most na Soči (2021–2030) 
1.člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Most na Soči (2021–2030) št. 01-06/21 z dne 13. 10. 2021, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Most na Soči, ki meri 12 146,38 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Nova Gorica in Tolmin, v katastrskih občinah Lazna, Ponikve, Most na Soči, Tolminski Lom, Kanalski Lom, Idrija pri Bači, Slap ob Idrijci, Pečine, Šentviška Gora, Prapetno Brdo, Gorenja Trebuša in Utre.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Tolmin je 1. januarja 2021 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 78,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 20,6 % državnih gozdov ter 0,9 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 9 031,64 ha, od katere je 7 430,64 ha večnamenskih in 1 601,00 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 232,6 m3/ha, od tega 27,2 m3/ha iglavcev in 205,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,98 m3/ha, od tega 0,73 m3/ha iglavcev in 4,25 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Most na Soči določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 7 291,40 ha,
– ekološke funkcije na površini 5 710,54 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 095,87 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 387 369 m3, od tega 46 889 m3 iglavcev in 340 480 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 85,04 ha;
3. nega drogovnjaka na 53 ha;
4. zaščita s premazom na 3,17 ha ter
5. vzdrževanje 8,58 ha travinj.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Most na Soči je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu iz tega pravilnika.
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta iz tega pravilnika je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2021–2030).
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-78/2021
Ljubljana, dne 19. januarja 2024
EVA 2021-2330-0015
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti