Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

148. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2, stran 415.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) župan Občine Žalec s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2 
I. 
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec – SD OPN 2 (v nadaljnjem besedilu SD OPN 2 – TP), ki sta ga v novembru 2023 izdelali podjetji Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Ulica XIV. Divizije 14, 3000 Celje in REALIS d.o.o., Ljubljanska cesta 33, 1236 Trzin, pod št. projekta 46/23. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 3671.
II. 
Postopek tehnične posodobitve namenske rabe prostora se izvede na celotnem območju Občine Žalec. Izvede se prilagoditev veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr. in 102/20) na nov kataster nepremičnin.
III. 
Dopolnjeni osnutek SD OPN 2 – TP iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih KS in MS Žalec ter objavljen na spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 29. 1. 2024 do 16. 2. 2024.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na pristojno KS oziroma MS Žalec.
V. 
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Občinskem svetu Občine Žalec in na spletni strani Občine Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej navesti.
VI. 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter KS Galicija, KS Gotovlje, KS Griže, KS Levec, KS Liboje, KS Petrovče, KS Ponikva, KS Šempeter, KS Vrbje, MS Žalec.
Št. 382-0001/2023
Žalec, dne 16. januarja 2024
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti