Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

D 772/2021 Os-3110/23, Stran 2161
Pri naslovnem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Perneku, rojenem 5. 10. 1943, umrlem dne 1. 11. 2021, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Draženci 15, Ptuj. Ker sodišču dediči niso znani je dne 19. 9. 2022 izdalo oklic neznanim dedičem, na katerega pa se ni odzval nihče.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. V skladu s tem določilom upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik predložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo sodišče v skladu z 219. členom Zakona o dedovanju premoženje izročilo Republiki Sloveniji, ki na podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 20. 9. 2023 

AAA Zlata odličnost