Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

I 239/2023 Os-3222/23, Stran 2160
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Sanelu Salihoviću, EMŠO 1207983500584, Walgaustrasse 31, AT 6837 Weiler, zaradi izterjave 4.704,08 EUR, sklenilo:
Dolžniku Sanelu Salihoviću se v tem postopku postavi začasnega zastopnika odvetnika Saša Ostrožnika, Kešetovo 4, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti CSD Zasavje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 12. 10. 2023 

AAA Zlata odličnost