Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

D 76/2023 Os-3071/23, Stran 2160
Okrajno sodišče na Ptuju je po okrajni sodnici Jani Bukovšek, v zapuščinski zadevi pok. Eda Rižmariča, rojenega 19. 4. 1972, umrlega 18. 12. 2022, državljana Republike Slovenije, nazadnje stanujočega Zavrč 11, Zavrč, sklenilo, da se dediču Marjanu Herkoviču na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Mojco Neudauer Meglič, Ulica heroja Lacka 5, Ptuj, ker živi navedeni dedič, ki nima pooblaščenca, v tujini, vročitev pa se mu ni mogla opraviti.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega dediča zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 14. 9. 2023 

AAA Zlata odličnost