Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

N 55/2023-15 Os-3282/23, Stran 2160
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Irene Čurman, EMŠO: 2411948505085, Veščica 59B, Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Žiger, Razlagova ulica 29, Maribor, zoper nasprotne udeležence: 1. Josip Hujs, EMŠO: 2901947501016, Sebeborci 67, Martjanci, 2. Zorka Zeugswetter, EMŠO: 0211950505428, Kukeč 45, Kukeč in 3. Marija roj. Hujs Delhotak, roj. 7. 8. 1939, Diego 950, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega bivališča v Argentini, zaradi delitve solastnih nepremičnih, s sklepom opr. št. N 55/2023-14 z dne 23. 10. 2023 nasprotni udeleženki Mariji roj. Hujs Delhotak, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Jureta Horvata, Slomškova ulica 1, Murska Sobota,saj je nasprotna udeleženka Marija roj. Hujs Delhotak neznanega bivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti 
dne 23. 10. 2023 

AAA Zlata odličnost