Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

VL 36104/2023 Os-3293/23, Stran 2160
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa odv. Ostrožnik Sašo – odvetnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžnici Nermini Dizdarević, August Jaksch Strasse 3, Klagenfurt, ki jo zastopa zak. zast. Šubara Iztok – odvetnik, Ulica 1. junija 36, Trbovlje, zaradi izterjave 1.288,59 EUR, sklenilo:
Dolžnici Nermini Dizdarević, August Jaksch Strasse 3, Klagenfurt se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 10. 2023 

AAA Zlata odličnost