Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

II N 1102/2022 Os-3092/23, Stran 2159
Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi zoper nasprotnega udeleženca Damjana Kodriča, zaradi razveze zakonske zveze, ki se vodi pod opr. št. II N 1102/2022, o imenovanju začasnega zastopnika, 5. junija 2023 sklenilo, da se nasprotnemu udeležencu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavi začasni zastopnik odvetnik mag. Matjaž Nanut, Šarhova ulica 34, Ljubljana, ker je prebivališče nasprotnega udeleženca neznano in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega nasprotnega udeleženca zastopal od dneva postavitve ter vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 6. 2023 

AAA Zlata odličnost