Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

VL 61577/2023 Os-3062/23, Stran 2159
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška Pisarna Lipovec in Vidović d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Ivanu Čanžek, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Petra Regvat – odvetnica, Dunajska cesta 347, Ljubljana – Črnuče, zaradi izterjave 1.761,87 EUR, sklenilo:
Dolžniku Ivanu Čanžek, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Petra Regvat, Dunajska cesta 347, Ljubljana – Črnuče.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 26. 9. 2023 

AAA Zlata odličnost