Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2023 z dne 17. 11. 2023

Kazalo

Ob-3377/23, Stran 2155
Na podlagi prvega odstavka 11. člena Statuta javnega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož, z dne 5. 7. 2023 in soglasja Vlade RS št. 01403-119/2023/2 z dne 20. 7. 2023, Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja/ice 
javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož za mandatno obdobje 4 let 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven po SOK (enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide),
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– predloži program dela in razvoja zavoda,
– predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, in
– ima znanje enega svetovnega jezika.
Kandidat/ka mora k prijavi obvezno priložiti:
– dokazilo o izobrazbi – overjena fotokopija diplome,
– življenjepis po Europass,
– program dela in razvoja ter vodenja Psihiatrične bolnišnice Ormož v naslednjem 4-letnem mandatnem obdobju,
– dokazila o delovnih izkušnjah s področja organizacije, vodenja in upravljanja,
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– dokazilo o znanju enega svetovnega jezika.
Prijava:
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v tajništvo zavoda priporočeno v zaprti ovojnici najkasneje v 15 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Psihiatrična bolnišnica Ormož, Svet zavoda, Razpisna komisija, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož, s pripisom »Prijava na razpis za direktorja/ice zavoda – ne odpiraj«.
Rok za prijavo kandidatov je od 17. 11. 2023 do 1. 12. 2023.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge se ne bodo obravnavale in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, se predstavijo na seji sveta zavoda s programom dela in razvoja ter vodenja Psihiatrične bolnišnice Ormož. Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku določenem v zakonu.
Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti