Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2023 z dne 23. 6. 2023

Kazalo

Št. 303-84/2023-15 Ob-2515/23, Stran 1291
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) in določb 16. in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), izdaja minister za vzgojo in izobraževanje
popravek 
javnega razpisa »Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike« 
1. V javnem razpisu »Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike« objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63/23 z dne 9. 6. 2023 se besedilo javnega razpisa spremeni na način, da se v točki 2.1 besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Namen javnega razpisa je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev, dijakov in študentov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.«
2. V točki 2.2 se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci, dijaki in študenti ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.«
3. V točki 2.3 se besedilo prvega in drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javnega razpisa je celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN v inovativnih oddelkih oziroma skupinah oziroma programih na VIZ (v nadaljevanju: inovativni oddelek oziroma skupina).
Razdeljen je v naslednje tri sklope:
1. Sklop 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi
2. Sklop 2: Celovit razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se
V okviru Sklopa 2 prijavitelj izbere eno izmed naslednjih možnosti glede na raven vzgojno-izobraževalnega procesa:
– kombinacijo vsaj dveh zaporednih ravni: vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom in javna višja strokovna šola/višja strokovna šola s koncesijo,
– osnovna šola,
– srednja šola.
3. Sklop 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se
V okviru Sklopa 3 prijavitelj izbere eno izmed naslednjih kombinacij ravni vzgojno-izobraževalnega procesa, in sicer:
– vrtec in osnovna šola (od 1. do 5. razreda),
– osnovna šola (od 6. do 9. razreda),
– srednja šola,
– srednja in javna višja strokovna šola/višja strokovna šola s koncesijo.«
4. V točki 3 se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javne višje strokovne šole in višje strokovne šole s koncesijo, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI ter javni raziskovalni zavodi.«
5. V točki 6 se tabela v odstavku Predvidena finančna dinamika na ravni posameznega konzorcija v okviru sklopov po proračunskih letih nadomesti z novo:
»
Leto
SKLOP 1
SKLOP 2
SKLOP 3
2023
174.544,00
92.727,00
61.818,00
2024
1.413.206,00
619.023,00
359.432,00
2025
1.413.206,00
619.023,00
359.432,00
2026
299.044,00
169.227,00
119.318,00
SKUPAJ
3.300.000,00
1.500.000,00
900.000,00
«. 
6. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-4/.
7. Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti