Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

III N 899/2020-59 Os-1954/23, Stran 1061
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Ivu Lahu v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Janez Geč, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 2. Jelena Geč, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 3. Vesna Pfeiffer, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 4. Barbara Skopec, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 5. Dragan Petrović, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 6. Emira Petrović, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 7. Borislav Žabič, Resljeva cesta 26, Ljubljana, 8. Petra Oblak, Resljeva cesta 26, Ljubljana, ki jih vse zastopa Lidija Kobe, odvetnica v Ljubljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 3. Gabriele Veronika Desiré Mochsen, Auricher Strasse 16, 70437 Stuttgart, Nemčija, 4. Antonio Pedro Volk, Santo Tomé 3581, (1417) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 5. Carmen Melanie Sieglinde Wurster, Marien Strasse 26, 72226 Simmersfeld, Nemčija (začasni zastopnik, upravičen za sprejem pisanj: Tomaž Pulko, odvetnik v Ljubljani), 6. Alexandra Vinzenzia Katarina Jamschek, Hornrain 17/a, 79639 Grenzach-Whylen, Nemčija, 7. Alejandro Andres Volk, Moreno 1851, (1661) Bella Vistarovincia de Buenos Aires, Argentina, ki ga zastopa Tomaž Pulko, odvetnik v Ljubljani, 8. Anton Volk, Streliška ulica 25, 1000 Ljubljana, 9. Franko Iglič, Pražakova 10, 1000 Ljubljana, 10. Jure Stanovnik, Resljeva cesta 26, 1000 Ljubljana, 11. Landerik, družba za gostinstvo in turizem, d.o.o., Stari trg 11, Ljubljana, ob udeležbi zakonite udeleženke: Skupnost vsakratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Resljeva cesta 26, Ljubljana, ki jih kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik Marbona, d.o.o., Nove Fužine 33, Ljubljana, njega pa Lidija Kobe, odvetnica v Ljubljani, ob udeležbi prijavitelja udeležbe: Javni stanovanjski sklad mestne Občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z dne 15. 12. 2022 nasprotnemu udeležencu Alejandru Andresu Volku na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Tomaža Pulka, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, ker je navedeni udeleženec neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo Alejandra Andresa Volka zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 15. 12. 2022 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina