Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

II N 678/2022-6 Os-1734/23, Stran 1060
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Kristina Bucik Mlakar, Videmska ulica 3, Ljubljana, 2. Jure Bucik, Videmska ulica 3, Ljubljana, 3. Miha Mlakar, Videmska ulica 3, Ljubljana, 4. Marija Gabrovšek, Videmska ulica 3, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška družba Debevec & Jan, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotna udeleženca: 1. Ante Zanella, Veliko Mlačevo 59, Grosuplje, 2. Danica Dell Oro, brez znanega naslova, Srbija, ki jo kot začasna zastopnica zastopa Maja Ramšak, odvetnica v Ljubljani, v zadevi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom z dne 13. 1. 2023 udeleženki Danici Dell Oro na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi s 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico, odvetnico Majo Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana, ker je navedena udeleženka neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo Danico Dell Oro zastopala vse do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 13. 1. 2023 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina