Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

N 5/2021 Os-2091/23, Stran 1060
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v nepravdni zadevi predlagatelja Andreja Kosiča, Podstenjšek 1B, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa Rok Jenko, odvetnik v Ilirski Bistrici, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Tereza Rafaela Primc, 2528 Fromme Rd., Nord Vancouver V7J 3K4 B.C., Kanada, 2. Marija Vičič, o Stilveien 42c, 1415 Oppegard, Norveška, ki jo zastopa Terezija Štefančič, Ulica Proletarskih brigad 16, Izola, zaradi delitve solastnine (pcto 1.836,00 EUR), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku s sklepom z dne 19. 4. 2023 nasprotni udeleženki Terezi Rafaeli Primc, 2528 Fromme Rd., Nord Vancouver V7J 3K4 B.C., Kanada, postavilo začasnega zastopnika odvetnika Valterja Urbančiča, Bazoviška 32, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko vse dotlej, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici 
dne 20. 4. 2023 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina