Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

N 59/2017 Os-2089/23, Stran 1060
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi ID znak 657-1098, z naslovom Razlagova ulica 22, Maribor, stoječi na parceli ID znak 657 1177, na predlog predlagatelja: ANEX d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor; zoper nasprotna udeleženca: 1. DUOLIFT d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Mihaela Bulović Ćulum, odvetnica v Slovenski Bistrici in 2. ECM Ekonomski center Maribor d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, 17. 4. 2023 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– prodajna pogodba z dne 21. 10. 1994, sklenjena med prodajalcem Ekonomski center Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in kupcem Anex d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal poslovne prostore v petem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Razlagova ulica 22, in sicer pisarno št. 501 v izmeri 10,00 m², št. 502 v izmeri 11,00 m², št. 502/a v izmeri 13,65 m² in št. 509 v izmeri 20,00 m², v skupni izmeri 54,65 m², s sorazmernim deležem skupnih prostorov stavbe in skupnih delov stavbe, stoječe na parceli št. 1177 pripisani zk. vl. št. 926 k.o. Maribor-grad in s katero je prodajalec na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupca.
– aneks k prodajni pogodbi z dne 21. 10. 1994, sklenjen 19. 3. 1998 med prodajalcem Ekonomski center Maribor p.o., Razlagova ulica 22, Maribor in kupcem Anex d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor, v katerem sta pogodbenika ugotovila, da je dejansko stanje prodanih nepremičnin razvidno iz Projekta za etažne lastnike iz decembra 1997, ki ga je izdelal GIM – gradbeništvo in marketing d.o.o. iz Maribora, ter znaša izmera pisarne št. 509 20,06 m², skupna izmera pisarn št. 501, 502 in 502/a pa 34,59 m², tako da skupna površina vseh pisarn, ki so v lasti kupca Anex d.o.o. ostaja nespremenjena, to je 54,65 m². Nadalje sta pogodbenika ugotovila, da znaša po Tabeli lastniških deležev delež kupca Anex d.o.o. na skupnih delih stavbe 4,41 %.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 17. 4. 2023 
 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina