Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

Ob-2198/23, Stran 1053
Knjižnica Logatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) 
za mandat petih let, s polnim delovnim časom 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke. Če izbrani kandidat nima opravljenega bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata,
– pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti ali dejavnosti iz področja kulture ali izobraževanja,
– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
– znanje tujega jezika na ravni (B2),
– najmanj 3 leta vodstvenih in organizacijskih izkušenj.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:
– življenjepis – delovne izkušnje,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazila o delovni dobi,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– program razvoja Knjižnice Logatec za mandatno obdobje,
– soglasje za obravnavo osebnih podatkov za namen razpisa.
Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 30. 5. 2023 na naslov: Knjižnica Logatec, Svet Knjižnice Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec.
Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.
Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.
Svet Knjižnice Logatec 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina