Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

Kazalo

Št.9000-4/2023/10-7/1 Ob-2095/23, Stran 936
Na podlagi 142.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo in 40/23 – ZČmIS-1) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis 
za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023 
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki jo organizirajo organizacije uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2023 skupno znašajo 300.000,00 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin namenjenih 255.000,00 EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 45.000,00 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnosti uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja in se ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov poslovanja zvez, društev in organizacij (stroški dela, povračila stroškov v zvezi z delom, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki ipd.), in pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, za kritje stroškov gostinskih storitev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni, razen političnih strank ter
– reprezentativne invalidske organizacije, organizirane na državni ravni, ki imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja se delijo glede na število upokojencev/delovnih invalidov – članov organizacij upokojencev/invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če posameznemu upravičencu po postavljenih merilih pripada znesek, nižji od 200,00 EUR, mu bodo dodeljena sredstva v višini 200,00 EUR, kar bo upoštevano pri razdelitvi sredstev po merilih ostalim upravičencem.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2023 z načrtovano porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija organizirana na državni ravni,
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije na dan 31. 12. 2022 in
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na javni razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku 15 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati v zaprti ovojnici z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu 2023 – Ne odpiraj!« na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Služba za odnose z javnostmi, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.
Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila je na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba mag. Mitja Žiher.
7. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne upravičence bo izvedel Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od sprejema sklepa na seji sveta zavoda. Z izbranimi vlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov v letu 2023. Izbrani vlagatelj je dolžan voditi poročilo o izvajanju programov.
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti