Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1607/23, Stran 494
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta z dne 13. 4. 2017, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj 
za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke 
in poziva ugledne raziskovalke in raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade.
I. Nagrada se podeljuje raziskovalkam/raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje zadnjih petih let.
Nagrada se podeljuje posameznicam/posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta z dne 13. 4. 2017 se v letu 2023 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke.
III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in kipec Friderika Pregla.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatk/kandidatov za nagrade so:
– Bibliografija kandidatke/kandidata
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagateljice/predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj/ica kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata/ko)
– Soglasje kandidatke/kandidata za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela
– Kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidatke/kandidata.
Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatk/kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalk/raziskovalcev na področju kemije in sorodnih ved.
Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajenk/nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2023. Dobitnice/dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 21. aprila 2023 v enem izvodu na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Nataša Jager Radin, na elektronskem naslovu: natasa.jager.radin@ki.si in tel. 01/476-04-78.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti