Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1642/23, Stran 490
Na podlagi 32.–35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške, 18. in 19. člena Statuta Zdravstveno reševalnega centra Koroške z dne 23. 9. 2006 in sklepa Sveta zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške z dne 27. 2. 2023, Svet zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške, objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
Zdravstveno reševalnega centra Koroške (m/ž), za 4-letno mandatno obdobje 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih mestih,
– ima organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da predloži program dela in vizijo razvoja Zdravstveno reševalni center Koroške za mandatno obdobje.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izobrazbi,
– opis delovnih izkušenj in organizacijskih sposobnosti,
– dokazilo o nekaznovanosti,
– program dela in vizijo razvoja Zdravstveno reševalnega centra koroške za mandatno obdobje,
– kontakt za obveščanje (e-naslov in/ali telefonsko številko).
Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja ZRCK – Ne odpiraj!« na naslov: Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do vključno 18. 3. 2023 do 12. ure, na navedeni naslov ali v času delovnih dni osebno v tajništvu Zdravstveno reševalnega centra Koroške oziroma bodo poslane priporočeno po pošti z žigom z dne 18. 3. 2023. Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od objave razpisa.
Svet zavoda Zdravstveno reševalnega centra Koroške 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti