Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1631/23, Stran 488
Svet zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 27a, 1219 Laze v Tuhinju na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2023 razpisuje delovno mesto
ravnatelja 
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo pet let; predvideni začetek dela bo 1. 9. 2023. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje in javno upravo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni, opis dosedanjih delovnih izkušenj, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi tega razpisa, po pošti, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 27a, 1219 Laze v Tuhinju, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V razpisu je moška slovnična oblika uporabljena kot nevtralna in velja za oba spola.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno v Tuhinju 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti