Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1625/23, Stran 486
Svet zavoda Glasbene šole Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško, na podlagi sklepa Sveta zavoda Glasbene šole Krško, z dne 28. 2. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku ter program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Krško, Kolodvorska ulica 2, 8270 Krško s pripisom »Ne odpiraj – razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti