Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023

Kazalo

Ob-1621/23, Stran 484
Svet šole Osnovne šole Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58a, 1230 Domžale, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter sklepa, sprejetega na 7. seji Sveta šole z dne 27. 2. 2023, razpisuje delovno mesto
ravnatelj/ravnateljica 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/-ice. Predviden začetek dela je 1. 9. 2023.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazilo o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjava kandidate/-ke, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v zakonskem predpisanem roku, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni, potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni) kandidati pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa, na naslov: Svet šole Osnovne šole Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58a, 1230 Domžale, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti kratek življenjepis.
Kandidat/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Venclja Perka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti