Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

D 175/2020-51 Os-3707/22, Stran 134
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je v teku zapuščinski postopek po pok. Juriju Simoniču, sinu Petra, rojenem 15. 12. 1955, državljanu Republike Slovenije, razvezanem, umrlem 25. 3. 2020, z zadnjim stalnim bivališčem Šolska ulica 2, Škofja Loka.
Zakoniti dediči prvega in drugega dednega reda so se dedovanju po zapustniku odpovedali. Po pokojnem ni znanih podatkov o drugih osebah, sorodnikov, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Juriju Simoniču obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Škofji Loki 
dne 2. 12. 2022 

AAA Zlata odličnost