Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Št. 28/22-030 Ob-1088/23, Stran 117
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15) in 13. člena Odloka o ustanovitvi Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/03, 8/08 in 6/10) svet knjižnice razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice 
Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik 
Za direktorja/ico je lahko imenovan kdor ima:
– univerzitetno izobrazbo,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta v knjižnični dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno priložiti načrt razvoja knjižnice.
Direktor/ica opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v osmih dneh po objavi tega razpisa v zaprti kuverti z označbo: »Razpis za direktorja/ico Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik« na naslov: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik 

AAA Zlata odličnost