Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20. 1. 2023

Kazalo

Ob-1083/23, Stran 115
Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 92/15), 8. in 9. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17), in sklepom Sveta Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda z dne 28. 11. 2022 objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice (m/ž) 
javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 
Na razpisano delovno mesto poslovnega in programskega direktorja bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične, umetnostne ali izobraževalne smeri (pod zahtevano izobrazbo je mišljena izobrazba sedme ravni, določena z uredbo o klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja, in sicer: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), specializacija oziroma magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrska izobrazba (2. bolonjske stopnje);
– ima opravljen izpit iz bibliotekarske stroke, v skladu z zakonom, ki ureja knjižničarstvo in podzakonskim aktom, ki določa pogoje za opravljanje bibliotekarskega izpita oziroma ga je dolžan opraviti v roku enega leta od nastopa mandata;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki se presojajo v skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, s spremembami in dopolnitvami). Zaželene so izkušnje v bibliotekarski oziroma knjižničarski stroki;
– ima vodstvene sposobnosti;
– ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08);
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, o izobrazbi in delovnih izkušnjah) ter program delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih.
Svet Knjižnice Ksaverja Meška bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem soglasju ustanoviteljice, ki ima v lasti več kot polovico soustanoviteljskega deleža in mnenju soustanoviteljice ter mnenju strokovnih delavcev imenoval za direktorja oziroma direktorico zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici priporočeno s pripisom »Razpis – direktor/direktorica Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec« v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec.
Svet Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti