Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4219. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, stran 12533.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 6. seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 136/20 – UPB in 29/22) se v 5. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Šola lahko poleg javne službe izvaja tudi prodajo blaga in storitev na trgu (tj. tržno dejavnost), če bo z izvajanjem te zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»a) Svet šole
8. člen 
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah. Od petih predstavnikov delavcev mora biti en predstavnik iz vzgojnovarstvene enote. Kandidate predlagajo učiteljski in vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev. Od treh predstavnikov staršev mora biti en predstavnik iz vzgojnovarstvene enote.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-0001/99
Breznica, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti