Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec, stran 12522.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 24. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22), 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) ter 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13 in 63/20) je Občinski svet Občine Žalec na 10. redni seji dne 20. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec (Uradni list RS, št. 3/20) (v nadaljevanju: odlok) se za 9. členom odloka doda nov 9.a člen tako, da se glasi:
»9.a člen 
V kolikor zavod opravlja poleg javne službe tudi prodajo blaga in storitev na trgu, lahko slednjo izvaja le v primeru, če bo z izvajanjem le-te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. V tem primeru mora zavod pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Iz cenika mora izhajati kalkulacija cene za dejavnost, ki jo zavod opravlja s prodajo blaga in storitev na trgu, cena pa mora biti določena tako, da so vanjo všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in storitev na trgu in se nanašajo na izdatke za blago in storitve, investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.«.
2. člen 
(1) V 16. členu odloka se za 19. točko doda nova 20. točka tako, da se glasi:
»20. sprejema cenik za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu,«.
(2) Sedanja 20. in 21. točka se preštevilčita v 21. in 22. točko.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
Vse ostale določbe odloka, ki se ne spreminjajo s tem odlokom, ostajajo nespremenjene.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2023
Žalec, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti