Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4205. Sklep o sprejetju višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče, stran 12511.

  
Na podlagi 34. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni RS, št. 119/07), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2), četrtega odstavka 21. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/14) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/06-UPB 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. seji dne 21. decembra 2023 sprejel
S K L E P 
o sprejetju višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Velike Lašče za leto 2024, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Vodokomunalni sistemi d.o.o., z datumom 12. 12. 2023.
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja Vodokomunalni sistemi d.o.o., Stritarjeva c. 35a, 1315 Velike Lašče, (v nadaljevanju koncesionar), porabnikom na območju Občine Velike Lašče.
2. člen 
Cene določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Velike Lašče, ki so ali bodo priključeni na sistem v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen 
Potrjene cene storitve javne službe:
Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 1,595 EUR/m3.
Cena VODARINE za gospodarstvo = 2,007 EUR/m3.
OMREŽNINA
Vodomer
faktor omrežnine
znesek na vodomer mesečno
DN do 20
1
9,15
DN 20–40
3
27,45
DN 50
15
137,25 
DN 80
50
457,5 
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
4. člen 
Občina Velike Lašče bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu ki se nanaša na ceno vodarine, od uveljavitve novih cen obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dalje subvencionirala v višini 0,4117 EUR/m3brez DDV.
5. člen 
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Velike Lašče na proračunski postavki 16004.
6. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Velike Lašče izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodokomunalni sistemi d.o.o., Stritarjeva c. 35a, 1315 Velike Lašče, v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2024.
Št. 0301-0047/2023-1
Velike Lašče, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti