Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4204. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče, stran 12511.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23), v povezavi z določbami VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US) ter določbami 218. člena in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. seji dne 21. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/18) se spremeni drugi odstavek 10. člena in se po novem glasi:
»(2) Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost 
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje
Stanovanjski namen 
40
34
28
22
Poslovni namen – nepridobitni 
220
187
154
121
Poslovni namen – pridobitni 
300
255
210
165
Nezazidano stavbno zemljišče 
50
43
35
28
« 
2. člen 
Spremeni se 11. člen in se po novem glasi:
»Smotrnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti za stanovanjski namen glede na vrsto zidave zgradbe z naslednjimi točkami:
Vrsta zidave 
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje
Individualna samostojna hiša 
50
43
35
28
Večstanovanjska stavba 
30
26
21
17
Vrstna hiša 
30
26
21
17
Hiša z gospodarskim poslopjem 
30
26
21
17
Blokovna gradnja 
20
17
-
-
« 
3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 13. člena in se po novem glasi:
»(3) Vrednost točke se določi do konca leta za naslednje leto in se usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin. Če sklep občinskega sveta iz prejšnjega odstavka do konca leta ni sprejet, velja vrednost točke, ki je bila določena z zadnjim veljavnim sklepom občinskega sveta.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2024.
Št. 0301-0049/2023-1
Velike Lašče, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti