Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče, stran 12510.

  
Na podlagi 231. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), ob upoštevanju določb Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19, 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 9. seji dne 21. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče 
1. člen 
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 159/21) se 6. člen (prispevna stopnja zavezanca) spremeni in po novem glasi:
»Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 42,55 %,
– vodovodno omrežje 64,40 %,
– kanalizacijsko omrežje 0 %,
– javne površine 23 %.«
2. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
Spremeni se 14. člen (oprostitve plačila komunalnega prispevka) in po novem glasi:
»(1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor.
(2) S tem odlokom so dodatno predvidene še naslednje občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka:
– Celotna oprostitev za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor ali financer je občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
– Celotna oprostitev za gradnjo gasilskih domov (del oznake 12740 – samo gasilski domovi) za nestanovanjski del objekta, katerih investitor so prostovoljna gasilska društva.
– Delna oprostitev kmetijskim gospodarstvom za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (oznaka 1271), in sicer v višini 50 %.
(3) V primeru dodatnih oprostitev komunalnega prispevka iz drugega odstavka tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.«
3. člen 
Popolne vloge, prejete pred uveljavitvijo tega odloka, se obravnavajo po Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, št. 159/21).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0048/2023-1
Velike Lašče, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti