Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4199. Sklep o lokacijski preveritvi na delu parcelne št. 370/10, k.o. 2647 Bezovje (identifikacijska št. PA: 3542), stran 12504.

  
Na podlagi petega odstavka 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 7. redni seji dne 19. decembra 2023 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi na delu parcelne št. 370/10, k.o. 2647 Bezovje (identifikacijska št. PA: 3542) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3542, ki se nanaša na del zemljišča parc. št. 370/10, k.o. 2647-Bezovje, kot povečanje (600 m2) obstoječega stavbnega zemljišča EUP ŠE218, kar predstavlja ustrezne površine po določilih ZUreP-3.
2. člen 
(1) Na delu zemljišča parc. št. 370/10, k.o. 2647-Bezovje se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 134. členu ZUreP-3, PNRP z oznako Ak) za gradnjo novega stanovanjskega objekta skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP ŠE218, ki s tem sklepom spreminja velikost in posledično obliko.
(2) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
3. člen 
(1) V skladu s sedmim odstavkom 138. člena ZUreP-3 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev urejanja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za naravne vire in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0006/2023(261)
Šentjur, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti