Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4193. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, stran 12500.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 7. redni seji dne 19. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 14/97, 57/98, 108/07, 50/10 in 80/12) se v naslovu za besedo »zavoda« doda besedi »Vrtec Šentjur«.
2. člen 
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»11. člen 
Osnovna dejavnost zavoda je:
– P85.100 predšolska vzgoja.
Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost, in sicer:
– P85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– I56.290 druga oskrba z jedmi,
– H49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– H49.410 cestni tovorni promet,
– N81.210 splošno čiščenje stavb,
– N82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– R90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– S96.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Osnovna dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svojo osnovno, izvaja kot tržne dejavnosti.
Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Javni zavod je zavezan pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«
3. člen 
V 17. členu se doda nova devetnajsta alineja, ki se glasi:
»– sprejema cenik ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Dosedanja devetnajsta alineja postane dvajseta alineja.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007(241)
Šentjur, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti