Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4192. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur, stran 12500.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 7. redni seji dne 19. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šentjur (Uradni list RS, št. 20/05 in 122/08) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
Osnovne dejavnosti zavoda so:
Q86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
Q86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost, in sicer:
L68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.
Zavod lahko dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svoje osnovne, izvaja kot tržne dejavnosti.
Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Javni zavod je zavezan pripraviti cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu.«
2. člen 
V 9. členu se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– sprejema cenik ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,«.
Obstoječe četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-16/2004(241)
Šentjur, dne 19. decembra 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti