Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4174. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, stran 12452.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 17., 91. in 92. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184 /21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 163/21) se v 9. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V program z nižjim izobrazbenim standardom se vpisujejo učenci na podlagi odločbe o usmeritvi.«
2. člen 
V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Osnovna dejavnost zavoda je izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in izvajanje prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Zavod izvaja javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.«
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen 
V 32. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavod lahko izvaja prodajo blaga in storitev na trgu le, če s tem najmanj pokrije vse s to dejavnostjo povezane odhodke.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
4. člen 
Zavod mora uskladiti svoje akte v skladu s tem odlokom najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2023-7
Sežana, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Sežana 
Andrej Sila 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti