Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4169. Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024, stran 12447.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 8. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E 
v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024 
I. UVOD 
Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2024 (v nadaljevanju: letni program) opredeljuje redno dejavnost in programe, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, ter višino in namen sredstev, predvidenih v občinskem proračunu.
Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) v roku največ 2 mesecev po objavi letnega programa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Delitev sredstev, predvidenih za sofinanciranje posameznih vsebin oziroma programov med kandidate, ki se bodo prijavili na javni razpis, se bo opravila v skladu z merili za vrednotenje, ki so sestavni del razpisa.
II. VSEBINE FINANCIRANJA IZ SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA 
V letu 2024 bo Občina namenila sredstva za financiranje ljubiteljske kulture na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kontu »412000 – Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam«, v višini 8.000,00 €. Navedena sredstva so predmet javnega razpisa in se dodelijo v višini in po vsebinah, kot sledi:
Zap. št. 
vsebine
Vsebina
Delež (%)
Sredstva (€)
1
Redna dejavnost 
36
2.880,00
2
Kulturne prireditve
28,5
2.280,00
3
Izobraževanje izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti
9
720,00
4
Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
14
1.120,00
5
Projekti posebnega pomena
12,5
1.000,00
SKUPAJ
100
8.000,00
V primeru, da za posamezne vsebine letnega programa ni dovolj interesa – predlogov, se sredstva sorazmerno porazdelijo na tiste vsebine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
III. UVELJAVITEV 
Letni program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2023-12
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2023
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Majda Potočnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti