Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4160. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja s premičnim premoženjem Krajevne skupnosti Vrhovo za leto 2024, stran 12437.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 1/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 123. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o Letnem načrtu razpolaganja s premičnim premoženjem Krajevne skupnosti Vrhovo za leto 2024 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2024.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče – KS Vrhovo za leto 2023 iz naslova prodaje premičnega premoženja se proda freza za odstranjevanje snega v orientacijski vrednosti 1.500,00 €.
3. Individualni program razpolaganja s premičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše predsednik KS Vrhovo.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti