Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4159. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2024, stran 12437.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek, 41/07 – popravek, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 20. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2024 
1. 
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec JZ Zdravstveni dom Radeče v višini 25,15 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure storitve v nedeljo ali v nočnem času znaša 35,22 EUR, ob praznikih in dela prostih dnevih pa znaša 37,73 EUR.
2. 
Občina Radeče subvencionira ceno storitve pomoč družini na domu v višini 17,82 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:
– na del v višini 1,13 EUR/uro, ki predstavlja stroške vodenja,
– na del v višini 1,96 EUR/uro, ki predstavlja stroške za strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 14,73 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Subvencija iz proračuna Republike Slovenije za redno delo znaša 2,17 EUR na efektivno uro.
Cena storitve za uporabnika je 5,17 EUR na efektivno uro, v nedeljo in v nočnem času 7,24 EUR/uro in ob praznikih in dela prostih dnevih 7,75 EUR/uro.
3. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 12. 2021 (Uradni list RS, št. 189/21).
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2024 dalje.
Št. 900-8/2023/12
Radeče, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti