Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4150. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Sotočje Medvode, stran 12428.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 15/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 8. seji dne 20. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Sotočje Medvode 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Sotočje Medvode (Uradni list RS, št. 88/15, 97/21, 163/21 in 202/21) se za drugim odstavkom 20. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem teh zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2015-14
Medvode, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti