Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4138. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško, stran 12421.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – UUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 8. seji dne 13. 12. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 
1. člen 
S tem sklepom se spremeni Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško (Uradni list RS, št. 32/23).
2. člen 
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»7. člen 
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni oziroma en mesec, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10 % njim določenega zneska. Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca za neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca za največ 3 mesece v koledarskem letu. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati s 1. januarjem 2024.
Št. 602-072/2023
Laško, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Laško 
Marko Šantej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti